• Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը, 2019թ նոյեմբեր ամսվա դրությամբ

    /հազար դրամ/

  • Միջին ամսական անվանական աշխատավարձն ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների

    /հազար դրամ/

  • Միջին ամսական անվանական աշխատավարձն ըստ կազմակերպության չափի, նոյեմբեր

    /հազար դրամ/

Save up to 45%

Հովսեփ Էմին 16
0010 Երևան, ՀՀ

 +374 93 81 36 20

publicpolicyresearchcenter@gmail.com

Մեր Մասին

Նորություններ և Մեդիա

Հետազոտություններ

Հովսեփ Էմին 16, Երևան, ՀՀ, 0010

+374 93 81 36 20

publicpolicyresearchcenter@gmail.com