• Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը, 2019թ նոյեմբեր ամսվա դրությամբ

  /հազար դրամ/

 • Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը, 2020 մարտ

  /հազար դրամ/

 • Միջին ամսական անվանական աշխատավարձն ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների

  /հազար դրամ/

 • Միջին ամսական անվանական աշխատավարձն ըստ կազմակերպության չափի, նոյեմբեր

  /հազար դրամ/

Save up to 45%

Մեր Մասին

Նորություններ և Մեդիա

Հետազոտություններ

Հովսեփ Էմին 16, Երևան, ՀՀ, 0010

+374 93 81 36 20

publicpolicyresearchcenter@gmail.com