• Առևտրի շրջանառությունը, ընդամենը

  /մլրդ դրամ/

 • Մանրածախ առևտրի շրջանառություն

  /մլրդ դրամ/

 • Մեծածախ առևտրի շրջանառություն

  /մլրդ դրամ/

 • Ավտոմեքենաների առևտուր

  /մլրդ դրամ/

 • Մանրածախ առևտրի շրջանառությունն ըստ առևտրի օբյեկտների

  /մլրդ դրամ/

  Խանութներ

  Սպառողական ապրանքների շուկաներ

  Գյուղատնտեսական արտադրանքի շուկաներ

  Կրպակներ

  Առևտրի այլ օբյեկտներ

 • Մանրածախ առևտրի շրջանառության կառուցվածքը, ըստ օբյեկտների

  /%/

  2019թ

  2013թ

  2007թ

 • Երևանի մասնաբաժինը մանրածախ առևտրի շրջանառության կառուցվածքում

  /%/
 • Մանրածախ առևտրի օբյեկտները տարեվերջին

  /միավոր/

  Ընդամենը միավոր

  Խանութներ

  Սպառողական ապրանքների շուկաներ

  Գյուղատնտեսական ապրանքների շուկաներ

  Կրպակներ

  Առևտրի այլ օբյեկտներ

 • Մանրածախ առևտրի շրջանառության ապրանքային կառուցվածքը

  /%/

  2018թ

  2007թ

Save up to 45%

Մեր Մասին

Նորություններ և Մեդիա

Հետազոտություններ

Հովսեփ Էմին 16, Երևան, ՀՀ, 0010

+374 93 81 36 20

publicpolicyresearchcenter@gmail.com