• Արտահանումը

  /մլն ԱՄՆ դոլար/

 • ԱՊՀ, մասնաբաժինը արտահանման կառուցվածքում

  /%/

 • ԵՄ, մասնաբաժինը արտահանման կառուցվածքում

  /%/

 • Ներմուծում

  /մլն ԱՄՆ դոլար/

 • ԱՊՀ, մասնաբաժինը ներմուծման կառուցվածքում

  /%/

 • ԵՄ, մասնաբաժինը ներմուծման կառուցվածքում

  /%/

Save up to 45%

Մեր Մասին

Նորություններ և Մեդիա

Հետազոտություններ

Հովսեփ Էմին 16, Երևան, ՀՀ, 0010

+374 93 81 36 20

publicpolicyresearchcenter@gmail.com