• Արտահանումը

  /մլն ԱՄՆ դոլար/

 • ԱՊՀ, մասնաբաժինը արտահանման կառուցվածքում

  /%/

 • ԵՄ, մասնաբաժինը արտահանման կառուցվածքում

  /%/

 • Ներմուծում

  /մլն ԱՄՆ դոլար/

 • ԱՊՀ, մասնաբաժինը ներմուծման կառուցվածքում

  /%/

 • ԵՄ, մասնաբաժինը ներմուծման կառուցվածքում

  /%/

Save up to 45%

Hovsep Emin str. 16
0010 Yerevan, RA

+374 93 81 36 20

publicpolicyresearchcenter@gmail.com

Hovsep Emin str. 16
0010 Yerevan Armenia

+374 93 81 36 20

publicpolicyresearchcenter@gmail.com