Skip to main content

Դասընթաց

Դասընթացի ընթացքում ներկայացրել ենք պետգնումների մոնիտորինգի գործիքակազմը Վայոց Ձորի քաղհասարակությանը

[widgetkit id=”8″]

Leave a Reply

Your email address will not be published.