Skip to main content

ԵՊՀ հիմնադրամի կողմից իրականացված որոշ ռիսկային գնումների վերաբերյալ մեր ՀԿ-ի հարցազրույցը Արմենիա ՀԸ Սուր անկյուն հաղորդման համար։

Leave a Reply

Your email address will not be published.