Skip to main content

Իշխանություններին պետք է խեղդած պահել, որ կատարեն ծրագրերը. քննարկում 2020թ. բյուջեի շուրջ

Leave a Reply

Your email address will not be published.