• Նշանակված ամսական կենսաթոշակի միջին չափը

    /հազար դրամ/

  • Սոցիալական ապահովագրության մարմիններում հաշվառված կենսաթոշակառուների թվաքանակը, տարավերջի դրությամբ

    /հազար մարդ/

Save up to 45%

Մեր Մասին

Նորություններ և Մեդիա

Հետազոտություններ

Հովսեփ Էմին 16, Երևան, ՀՀ, 0010

+374 93 81 36 20

publicpolicyresearchcenter@gmail.com