• Նշանակված ամսական կենսաթոշակի միջին չափը

    /հազար դրամ/

  • Սոցիալական ապահովագրության մարմիններում հաշվառված կենսաթոշակառուների թվաքանակը, տարավերջի դրությամբ

    /հազար մարդ/

Save up to 45%

Hovsep Emin str. 16
0010 Yerevan, RA

+374 93 81 36 20

publicpolicyresearchcenter@gmail.com

Hovsep Emin str. 16
0010 Yerevan Armenia

+374 93 81 36 20

publicpolicyresearchcenter@gmail.com