Հայաստանում Կրթության Բյուջետային Ծախսերի Արդյունավետության Մոնիթորինգ և Գնահատում (ամփոփ հաշվետվություն)


Հեղինակ՝ Հանրային քաղաքականության հետազոտությունների ազգային կենտրոն
Տարեթիվ՝ 2018
Ոլորտ՝ ՀՀ Կրթության բյուջետային ծախսեր
Շնորհատու կազմակերպություն` Բաց հասարակության հիմնադրամներ
Published: February 10, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hovsep Emin str. 16
0010 Yerevan Armenia
%d bloggers like this: