Skip to main content

Հայաստանում Կրթության և Գիտության բյուջետային ծախսերի արդյունավետության մոնիթորինգ և գնահատում (ամփոփ հաշվետվություն)


Հեղինակ՝ Հանրային քաղաքականության հետազոտությունների ազգային կենտրոն
Տարեթիվ՝ 2019
Ոլորտ՝ Կրթություն և Գիտություն
Շնորհատու կազմակերպություն` Բաց հասարակության հիմնադրամներ
Published:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.