Հայաստանում կրթության և գիտության բյուջետային ծախսերի արդյունավետության մոնիտորինգ և գնահատում (միջանկյալ զեկույց)

Հեղինակ՝ Հանրային քաղաքականության հետազոտությունների ազգային կենտրոն
Տարեթիվ՝ 2019
Ոլորտ՝ ՀՀ Կրթություն և գիտություն
Շնորհատու կազմակերպություն` Բաց հասարակության հիմնադրամներ
Published: 2019-04-08

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Hovsep Emin str. 16
0010 Yerevan Armenia

+374 93 81 36 20

publicpolicyresearchcenter@gmail.com

Facebook
Follow by Email
%d bloggers like this: