• Ակտիվներ

    /մլն ԱՄՆ դոլար/

  • Պարտավորություններ

    /մլն ԱՄՆ դոլար/

  • Զուտ միջազգային նեդրումային դիրքը

    /մլն ԱՄՆ դոլար/

Save up to 45%

Մեր Մասին

Նորություններ և Մեդիա

Հետազոտություններ

Հովսեփ Էմին 16, Երևան, ՀՀ, 0010

+374 93 81 36 20

publicpolicyresearchcenter@gmail.com