ՀՀ պետական գնումների համակարգի մոնիտորինգային ամփոփ հաշվետվություն, 2017-2018թթ

Հեղինակ՝ Հանրային քաղաքականության հետազոտությունների ազգային կենտրոն
Տարեթիվ՝ 2019
Ոլորտ՝ ՀՀ Պետական գնումներ
Շնորհատու կազմակերպություն` Բաց հասարակության հիմնադրամներ
Published: March 11, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hovsep Emin str. 16
0010 Yerevan Armenia
%d bloggers like this: