• ՀՆԱ

    /մլրդ դրամ/

  • ՀՆԱ ֆիզիկական ծավալի ինդեքսը, նախորդ տարվա նկատմամբ

    /%/

  • ՀՆԱ, մեկ շնչի հաշվով

    /ԱՄՆ դոլար/

Save up to 45%

Մեր Մասին

Նորություններ և Մեդիա

Հետազոտություններ

Հովսեփ Էմին 16, Երևան, ՀՀ, 0010

+374 93 81 36 20

publicpolicyresearchcenter@gmail.com