Մեր ՀԿ կողմից իրականացված մոնիտորինգի արդյունքները 2018-2019թթ. ընթացքում պետական գործուղումների վերաբերյալ (նախահեղափոխական և հետհեղափոխական շրջանների համեմատական)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Hovsep Emin str. 16
0010 Yerevan Armenia

+374 93 81 36 20

publicpolicyresearchcenter@gmail.com

%d bloggers like this: