Մեր մասին

Հանրային Քաղաքականության Հետազոտությունների Ազգային Կենտրոն ՀԿ-ն (ՀՔՀԱԿ) հիմնադրվել է 2017թվականին։ Հիմնադրումից սկսած առ այսօր ՀԿ պորտֆոլիոն կազմում է առնվազն 150 000 $, և ներառում է ծրագրեր ֆինանսավորված տարբեր դրամաշնորհ ընկերությունների կողմից:

Հիմնական գործունեության շրջանակներում ներառված են հանրային գնումների, տնտեսական, սոցիալական քաղաքականության հետազոտությունը, ինչպես նաև տարածքային զարգացման հիմնախնդիրները։ Ուսումնասիրության շրջանակներում են ներառված նաև ՓՄՁ գործունեությունը և նրանց մասնակցությունը հանրային գնումների գործընթացում։ ՄԵր ՀԿ-ն խթանում է թափանցիկությունն ու հաշվետվողականությունը հանրային գնումների համակարգում։ Պարբերաբար իականացնում ենք դասընթացներ և հրապարակում ենք ուղեցույցներ, թե ինչպես հավաքագրել և վերլուծել հանրային գնումների տվյալների բազան։

About us

Մեր Մասին

Նորություններ և Մեդիա

Հետազոտություններ

Հովսեփ Էմին 16, Երևան, ՀՀ, 0010

+374 93 81 36 20

publicpolicyresearchcenter@gmail.com