• Պետական բյուջեի եկամուտներ

  /մլրդ դրամ/

 • Հարկեր և տուրքեր

  /մլրդ դրամ/

 • Ծախսեր

  /մլրդ դրամ/

 • Պակասուրդ (-)/Հավելուրդ (+)

  /մլրդ դրամ/

 • Պակասուրդի ֆինանսավորման աղբյուրներ

  /մլրդ դրամ/

Save up to 45%

Մեր Մասին

Նորություններ և Մեդիա

Հետազոտություններ

Հովսեփ Էմին 16, Երևան, ՀՀ, 0010

+374 93 81 36 20

publicpolicyresearchcenter@gmail.com