• Նպաստ ստացող ընտանիքների ընդհանուր քանակը

    /հազար միավոր/

    այդ թվում՝ 

  • Մեկ ընտանիքի ամսական նպաստի միջին չափը

    /հազար դրամ/

Save up to 45%

Մեր Մասին

Նորություններ և Մեդիա

Հետազոտություններ

Հովսեփ Էմին 16, Երևան, ՀՀ, 0010

+374 93 81 36 20

publicpolicyresearchcenter@gmail.com