• Բնակչության թվաքանակը տարեսկզբին /2019թ/

  /1000 մարդ/

 • Ծնվածների թվաքանակը /2018թ/

  /հազար մարդ/

 • Բնական աճը /2018թ/

  /1000 բնակչի հաշվով/

 • ՀՆԱ կառուցվածքը /2017թ/

  /%/

 • ՀՆԱ-ն բնակչության մեկ շնչի հաշվով, ՀՀ միջին ցուցանիշի նկատմամբ /2017թ/

  /%/

 • ՀՆԱ-ն մեկ զբաղվածի հաշվով, ՀՀ միջին ցուցանիշի նկատմամբ /2017թ/

  /%/

 • Արդյունաբերական արտադրանքի կառուցվածքը /2018թ/

  /%/

   

 • Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի տեսակարար կշիռը /2018թ/

  /%/

 • Շինարարության տեսակարար կշիռը /2018թ/

  /%/

 • Մանրածախ առևտրի շրջանառությունը /2018թ/

  /մլրդ դրամ/

 • Մեկ բնակչին ընկնող առևտրի շրջանառությունը ՀՀ միջինի նկատմամբ /2018թ/

  /%/

 • Ծառայությունների ծավալը /2018թ/

  /մլրդ դրամ/

 • Մեկ բնակչին ընկնող ծառայությունների ծավալը ՀՀ միջինի նկատմամբ /2018թ/

  /%/

 • Սպառողական գների ինդեքսը, նախորդ տարվա նկատմամբ /2018թ/

  /%/

 • Սպառման ապրանքների գները, նախորդ տարվա նկատմամաբ /2018թ/

  /%/

 • Ծառայությունների գների ինդեքսը, նախորդ տարվա նկատմամբ /2018թ/

  /%/

 • Աշխատուժ /2018թ/

  /1000մարդ/

 • Զբաղվածներ /2018թ/

  /1000 մարդ/

 • Գործազուրկներ /2018թ/

  /1000 մարդ/

 • Գործազրկության մակարդակ /2018թ/

  /%/

 • Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը /2018թ/

  /1000 դրամ/

 • Բժիշկների թվաքանակը /2018թ/

  /10000 բնակչի հաշվով/

 • Հաճախումների քանակն ԱԱՊԾ մատուցող հաստատություններում /2018թ/

  /1 բնակչի հաշվով/

 • Գրանցված հանցագործությունների քանակը /2018թ/

 • Բնապահպանության օրենսդրութայն խախտումների քանակը /2018թ/

 • Կենսաթոշակի միջին չափը /2018թ/

  /1000 դրամ/

 • Ընտանեկան և սոցիալական նպաստ ստացող ընտանիքների քանակը /2018թ/

  /1000 ընտանիք/

 • Եռամսյակային հրատապ օգնություն ստացող ընտանիքների քանակը /2018թ/

Մեր Մասին

Նորություններ և Մեդիա

Հետազոտություններ

Հովսեփ Էմին 16, Երևան, ՀՀ, 0010

+374 93 81 36 20

publicpolicyresearchcenter@gmail.com