• Մշտական բնակչության թվաքանակը, հունվարի 1-ի դրությամբ

  /1000 մարդ/

   

  որից՝

 • ՀՀ բնակչության սպասվող կյանքի տևողությունը

  /տարի/

 • Ծնվածներ

  /1000 բնակչի հաշվով/

 • Մահացածներ

  /1000 բնակչի հաշվով/

 • Բնակչության բնական աճը

  /1000 բնակչի հաշվով/

 • Ամուսնություններ

  /1000 բնակչի հաշվով/
   
 • Ամուսնալուծություններ

  /1000 բնակչի հաշվով/

 • Բնակչության միգրացիայի մնացորդը

  /1000 բնակչի հաշվով/

Save up to 45%

Մեր Մասին

Նորություններ և Մեդիա

Հետազոտություններ

Հովսեփ Էմին 16, Երևան, ՀՀ, 0010

+374 93 81 36 20

publicpolicyresearchcenter@gmail.com