Author: Artak Manukyan

Հակիրճ տեղեկատվություն ծրագրի և այն իրականացնող ՀԿ մասին։

«Հանրային քաղաքականության հետազոտությունների ազգային կենտրոն» հասարակական կազմակերպությունը[1] նախատեսում է իրականացնել դասընթաց նվիրված պետգնումների մոնիտորինգի գործիքակազմի կիրառությանը՝ կոռուպցիոն ռիսկերի վերհանման գործընթացներում։

Դասընթացը կվարի տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ Արտակ Մանուկյանը։

Ավելին