Skip to main content

Ի՞նչ ռիսկեր է պարունակում ՀՀ նախագահի, վարչապետի և ԱԺ նախագահի ծախսերը չհրապարակելը

Leave a Reply

Your email address will not be published.