Skip to main content
  • Նշանակված ամսական կենսաթոշակի միջին չափը

    /հազար դրամ/
  • Սոցիալական ապահովագրության մարմիններում հաշվառված կենսաթոշակառուների թվաքանակը, տարավերջի դրությամբ

    /հազար մարդ/
Save up to 45%