Skip to main content

ՀՔՀԱԿ ՀԿ գործադիր տնօրեն Ա․ Բուռնազյանի ելույթը «Պետական գնումների համակարգի հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները» թեմայով ԱԺ խորհրդարանական լսումների ընթացքում

Leave a Reply

Your email address will not be published.