• ՀՀ միջազգային պահուստները, տարավերջի դրությամբ

    /մլն ԱՄՆ դոլար/

  • Բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքը, տարեվերջին

    /%/

  • ՀՀ բանկային համակարգի հիմնական հաշվեկշռային ցուցանիշները, տարեվերջի դրությամբ

    /մլրդ դրամ/

Save up to 45%

Hovsep Emin str. 16
0010 Yerevan, RA

+374 93 81 36 20

publicpolicyresearchcenter@gmail.com

Մեր Մասին

Նորություններ և Մեդիա

Հետազոտություններ

Հովսեփ Էմին 16, Երևան, ՀՀ, 0010

+374 93 81 36 20

publicpolicyresearchcenter@gmail.com

Hovsep Emin str. 16
0010 Yerevan Armenia

+374 93 81 36 20

publicpolicyresearchcenter@gmail.com