Skip to main content

«Պետական գնումների և կրթական ծախսերի մոնիտորինգային արդյունքների ամփոփում» թեմայով զեկույցի ներկայացումը

2019թ․ դեկտեմբերի 24-ին տեղի ունեցավ «Պետական գնումների և կրթական ծախսերի մոնիտորինգային արդյունքների ամփոփում» թեմայով զեկույցի ներկայացումը, որի ընթացքում ներկայացվեցին՝

  • Պետգնումների ոլորտում օրենսդրական զարգացումների մոնիտորինգի արդյունքները
  • Պետգնումների տվյալների և միտումների համեմատական վերլուծությունը
  • Պաշտպանական ոլորտի ծախսային ուղղությունների մոնիտորինգի արդյունքները
  • Կրթության և գիտության ոլորտի ծախսային ուղղությունների մոնիտորինգի արդյունքները

[widgetkit id=”15″ name=”Ամփոփում 2019թ”]

Leave a Reply

Your email address will not be published.