• Պետգնումների քանակական բնութագիրը

 • Պետգնումների արժեքային բնութագիրը

  /մլրդ դրամ/

 • Կնքված պայմանագրերի քանակային կառուցվածքը ըստ գնման ընթացակարգերի

  %

  2018թ

  2019թ

 • Կնքված պայմանագրերի արժեքային կառուցվածքը ըստ գնման ընթացակարգերի

  /%/

  2018թ

  2019թ

 • Հաղթող մասնակիցների գեներացրած պարտավորությունները

  /մլրդ դրամ/

  2018թ

  2019թ

 • Բողոքարկման համակարգ

Save up to 45%

Մեր Մասին

Նորություններ և Մեդիա

Հետազոտություններ

Հովսեփ Էմին 16, Երևան, ՀՀ, 0010

+374 93 81 36 20

publicpolicyresearchcenter@gmail.com