Skip to main content
  • Նպաստ ստացող ընտանիքների ընդհանուր քանակը

    /հազար միավոր/

    այդ թվում՝ 

  • Մեկ ընտանիքի ամսական նպաստի միջին չափը

    /հազար դրամ/
Save up to 45%

Hovsep Emin str. 16
0010 Yerevan, RA

+374 93 81 36 20

publicpolicyresearchcenter@gmail.com

Մեր Մասին

Նորություններ և Մեդիա

Հետազոտություններ

Հովսեփ Էմին 16, Երևան, ՀՀ, 0010

+374 93 81 36 20

publicpolicyresearchcenter@gmail.com

Hovsep Emin str. 16
0010 Yerevan Armenia

+374 93 81 36 20

publicpolicyresearchcenter@gmail.com