Skip to main content

Տնտեսական Ազատության Վարկանիշ /2017-2018/

Համաձայն “Ֆորբս” ֆինանսատնտեսական ամսագրի, 2018 թվականը բացառիկ տարի էր համաշխարհային հարթակում երկրների միջին տնտեսական ազազտության վարկանիշով (ՏԱՎ), որն այս տարի ունեցել է ռեկորդային բարձր արժեք։ Երկրների գերակշռող մեծամասնությունը գրանցել է աճ, այնուամենայնիվ Հայաստանի Հանրապետությունը դուրս է այդ երկրների ցանկից։ Վերևում բերված գրաֆիկում ներկայացված են որոշ երկրների 2017 և 2018 թթ միջին տարեկան ՏԱՎ-ը։ ՀՀ-ում ՏԱՎ աճը կազմում է -7,3%:

Leave a Reply

Your email address will not be published.