• ՓՄՁ սուբյեկտներ քանակն ըստ գործունեության տեսակների /2018թ/

  Գերփոքր

  Փոքր

  Միջին

 • ՓՄՁ սուբյեկտների քանակն ըստ ք. Երևանի և մարզերի

  Գերփոքր

  Փոքր

  Միջին

 • ՓՄՁ-ների կողմից արտադրված ապրանքների ու մատուցված ծառայությունների ծավալը (շրջանառությունը) ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների, 2018թ.,

  /մլրդ դրամ/

  Գերփոքր

  Փոքր

  Միջին

 • 2018թ. ընթացքում ՀՀ-ում տնտեսական գործունեություն իրականացրած ՓՄՁ-ների վարձու աշխատողների թվաքանակը

  Գերփոքր

  Փոքր

  Միջին

Save up to 45%

Hovsep Emin str. 16
0010 Yerevan, RA

+374 93 81 36 20

publicpolicyresearchcenter@gmail.com

Մեր Մասին

Նորություններ և Մեդիա

Հետազոտություններ

Հովսեփ Էմին 16, Երևան, ՀՀ, 0010

+374 93 81 36 20

publicpolicyresearchcenter@gmail.com

Hovsep Emin str. 16
0010 Yerevan Armenia

+374 93 81 36 20

publicpolicyresearchcenter@gmail.com