Skip to main content
  • Փողի զանգված (տարեվերջի դրությամբ)

    /մլրդ դրամ/
  • Առևտրային բանկերի վարկային ներդրումներն ըստ ժամկետայնության (տարեվերջին)

    /մլրդ դրամ/

    այդ թվում՝

Save up to 45%

Hovsep Emin str. 16
0010 Yerevan, RA

+374 93 81 36 20

publicpolicyresearchcenter@gmail.com

Մեր Մասին

Նորություններ և Մեդիա

Հետազոտություններ

Հովսեփ Էմին 16, Երևան, ՀՀ, 0010

+374 93 81 36 20

publicpolicyresearchcenter@gmail.com

Hovsep Emin str. 16
0010 Yerevan Armenia

+374 93 81 36 20

publicpolicyresearchcenter@gmail.com