• Ընդամենը ներդրումներ

  /մլրդ դրամ/

  այդ թվում՝

  2014թ

  2015թ

  2016թ

  2017թ

  2018թ

 • Հայաստանում կատարված օտարերկրյա ներդրումների մաքուր պաշարները

  /մլրդ դրամ/

  ՕՈՒՆ Մաքուր պաշարներն ըստ գործունեության տեսակների

 • ՕՈՒՆ զուտ հոսքերն ու մաքուր պաշարները

  /մլրդ դրամ/

  2014թ

  2015թ

  2016թ

  2017թ

  2018թ

 • ՕՈՒՆ ըստ գործունեության տեսակների

Save up to 45%

Մեր Մասին

Նորություններ և Մեդիա

Հետազոտություններ

Հովսեփ Էմին 16, Երևան, ՀՀ, 0010

+374 93 81 36 20

publicpolicyresearchcenter@gmail.com