Skip to main content

ԵՊՀ հիմնադրամի կողմից իրականացված որոշ ռիսկային գնումների վերաբերյալ մեր ՀԿ-ի հարցազրույցը Արմենիա ՀԸ Սուր անկյուն հաղորդման համար։

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Մեր Մասին

Նորություններ և Մեդիա

Հետազոտություններ

Հովսեփ Էմին 16, Երևան, ՀՀ, 0010

+374 93 81 36 20

publicpolicyresearchcenter@gmail.com

Hovsep Emin str. 16
0010 Yerevan Armenia

+374 93 81 36 20

publicpolicyresearchcenter@gmail.com

%d bloggers like this: