Կարգ: Գործունեություն

Դասընթացի ընթացքում ներկայացրել ենք պետգնումների մոնիտորինգի գործիքակազմը Վայոց Ձորի քաղհասարակությանը

DSC05447
Handout Materials
IMG 0178
Apr
Disc 2
Discussion
DSC05443
Participation & Materials
Hovsep Emin str. 16
0010 Yerevan Armenia