Կարգ: Գործունեություն

Դասընթացի ընթացքում ներկայացրել ենք պետգնումների մոնիտորինգի գործիքակազմը Վայոց Ձորի քաղհասարակությանը

DSC05447
Handout Materials
IMG 0178
Apr
Disc 2
Discussion
DSC05443
Participation & Materials

Առաջին նկարում պարենային զամբյուղն է, որի համաձայն, օրինակ 2017թ հունվարին պարենային զամբյուղի արժեքը 32157 դրամ էր։ Այսինքն՝ մարդը սովից չմեռնելու համար պետք է ունենա ամսեկան 32157 դրամ եկամուտ։

Ավելին

Hovsep Emin str. 16
0010 Yerevan Armenia