Skip to main content
 • Սպառողական գների ինդեքս

  Սպառողական գների ինդեքսը (ՍԳԻ) բնութագրում է բնակչության անձնական սպառման համար ձեռք բերված ապրանքների և ծառայությունների փաստացի հաստատագրված կազմի արժեքի փոփոխությունը ժամանակի և տարածության մեջ:

   

 • Արդյունաբերողների արտադրանքի գների ինդեքս

  Այսպես, արդյունաբերության ոլորտում հաշվարկվում է ՀՀ արդյունաբերողների արտադրանքի գների ինդեքսը (ԱԱԳԻ), որը բնութագրում է արդյունաբերության ոլորտի տնտեսավարող սուբյեկտների թողարկած արտադրանքի գների փոփոխությունը
  ժամանակի ընթացքում` առանց ավելացված արժեքի և ակցիզային հարկերի հաշվարկման:

   

 • Բեռնափոխադրումների սակագների ինդեքս

  Բեռնափոխադրումների սակագների ինդեքսը բնութագրում է տրանսպորտի տարբեր տեսակներով բեռնափոխադրումների սակագների փոփոխությունները ժամանակի ընթացքում:

   

 • Գների ինդեքսը շինարարությունում

  Շինարարության գների ինդեքսը հաշվարկվում է ըստ շինարարության տեխնոլոգիական կառուցվածքային բաղադրամասերի (շինմոնտաժային աշխատանքների, մեքենասարքավորումների ներդրումների, այլ աշխատանքների և ծախսերի). կշռված ընդհանուր ծավալում դրանց բաժնեմասով:

 • Գյուղատնտեսական արտադրանք արտադրողների իրացման գների ինդեքս

 • Արտաքին առևտրի գների (միավորի արժեքի) ինդեքս

   
Save up to 45%