Skip to main content

Պետական գնումների մոնիտորինգային հաշվետվություն 2017-2018թթ․


Հեղինակ՝ Հանրային քաղաքականության հետազոտությունների ազգային կենտրոն
Տարեթիվ՝ 2018թ
Ոլորտ՝ Պետական գնումներ
Published:

Leave a Reply

Your email address will not be published.