Skip to main content

Parliamentary oversight of the Armed Forces

Այսօր ԱԺ-ում «Զինված ուժերի նկատմամբ խորհրդարանական վերահսկողություն» թեմայով միջազգային սեմինարին մեր ՀԿ նախագահ Ա․ Մանուկյանը ներկայացրեց “Բյուջետային գործընթացի նկատմամբ խորհրդարանական վերահսկողության կատարելագործման ուղիները (պաշտպանության ոլորտի օրինակով)” թեմայով զեկույցը, որում անդրադարձ կատարվեց ՊՆ գնումներին և բյուջետային գործընթացին։
Զեկույցին կարելի է ծանոթանալ հետևյալ հղումով
https://ru.scribd.com/…/%D4%B2%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%BB%D5%A…
Our NGO Chairman participate and share his findings during the international conference regarding the role of Parliament in oversight over the defence procurements, The presentation regarding the possible directions of parliamentary oversight’s improvement over the budgetary process (in the example of defense sector) can be downloaded here https://ru.scribd.com/…/%D4%B2%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%BB%D5%A…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.